none
[openafs-wiki.git] / Main / TWikiAdminGroup.mdwn
1 **TWiki Administrator Group**
2
3 - Set GROUP = [[PeterThoeny]]
4 - #Set ALLOWTOPICCHANGE = [[TWikiAdminGroup]]
5
6 (Note: Set the members of TWiki Administrator Group in GROUP, then enable the ALLOWTOPICCHANGE variable by removing # sign)
7
8 Related topics: [[TWikiUsers]], [[TWikiAccessControl]]
9
10 -- [[PeterThoeny]] - 28 Oct 2000 <br />