3a25bc304c957e6ba707fc268b4958e6a58ca472
[openafs.git] / .gitignore
1 /libtap.sh
2 /basic.h
3 /macros.h