OSX AFSBackgrounder fix minor bug
[openafs.git] / src / platform / DARWIN / AFSPreference / AFSBackgrounder / AFSBackgrounderDelegate.h
index 6c7bfa6..aa2d852 100644 (file)
@@ -7,13 +7,56 @@
 //
 
 #import <Cocoa/Cocoa.h>
-
+#import "AFSMenuCredentialContoller.h"
 
 @interface AFSBackgrounderDelegate : NSObject {
+@public
        IBOutlet NSMenu *backgrounderMenu;
+       IBOutlet NSMenuItem *startStopMenuItem;
+       IBOutlet NSMenuItem *getReleaseTokenMenuItem;
        NSStatusItem    *statusItem;
-    NSImage         *statusImage;
-    NSImage         *statusHighlightImage;
+       
+
+       BOOL afsState; //0-off 1-on
+       BOOL gotToken; //0-no 1-one o more token
+       NSSize menuSize;
+       
+@protected
+       AFSPropertyManager *afsMngr;
+       NSString *afsSysPath;
+       NSNumber *useAklogPrefValue;
+       NSNumber *showStatusMenu;
+       NSNumber *aklogTokenAtLogin;
+       //Icon for state visualization
+       NSImage *hasTokenImage;
+       NSImage *noTokenImage;
+       
+       //credential windows mainWindow
+       AFSMenuCredentialContoller *credentialMenuController;
+
+       //NSTimer for tokens refresh
+       NSTimer *timerForCheckTokensList;
+       NSLock *tokensLock;
+       
 }
+- (void)startTimer;
+- (void)stopTimer;
+- (BOOL)useAklogPrefValue;
+- (void)readPreferenceFile:(NSNotification *)notification;
+- (void)getToken:(id)sender;
+- (void)releaseToken:(id)sender;
+- (void)updateAfsStatus:(NSTimer*)timer;
+- (void)klogUserEven:(NSNotification *)notification;
+- (void)chageMenuVisibility:(NSNotification *)notification;
+- (NSImage*)getImageFromBundle:(NSString*)fileName fileExt:(NSString*)ext;
+- (NSImage*)imageToRender;
+- (void)menuNeedsUpdate:(NSMenu *)menu;
+- (void)repairHelperTool;
+- (void) afsVolumeMountChange:(NSNotification *)notification;
 
+-(NSStatusItem*)statusItem;
+-(void) setStatusItem:(BOOL)show;
+-(NSImage*)imageToRender;
+-(IBAction) startStopEvent:(id)sender;
+-(IBAction) getReleaseTokenEvent:(id)sender;
 @end