Make cmdebug -addrs work on platforms other than Solaris.
authorNickolai Zeldovich <kolya@mit.edu>
Mon, 7 Oct 2002 10:29:45 +0000 (10:29 +0000)
committerNickolai Zeldovich <kolya@mit.edu>
Mon, 7 Oct 2002 10:29:45 +0000 (10:29 +0000)
commit4c9b36395b1ff4aea48c4f07ade6fdd3e5c59658
tree39462de2740eba1348c1f5a4923138eb5abc218b
parentf0c7fe9ee1d07d50fe9f53598f36d42e365f0d89
Make cmdebug -addrs work on platforms other than Solaris.
src/venus/cmdebug.c