Zero out some fields to avoid random crashes in "cmdebug host -cache".
authorNickolai Zeldovich <kolya@mit.edu>
Tue, 21 May 2002 07:37:53 +0000 (07:37 +0000)
committerNickolai Zeldovich <kolya@mit.edu>
Tue, 21 May 2002 07:37:53 +0000 (07:37 +0000)
commit9a1af108483532432b8a14c8e2b47a08ea97d310
tree47a9c527d5cd276d8de05033e7c5998c7b6187dd
parentc5222d45ecf0476091509c31318d1b4a50c35a4d
Zero out some fields to avoid random crashes in "cmdebug host -cache".
src/venus/cmdebug.c